НОМУР БОЮНЧА ИЗДӨӨ

Издөө сабына Сизди кызыктырган номурду жазыңыз. Эгерде көрсөтүлгөн сан айкашын камтыган номурлар бош болсо, аларды Сиз издөө жыйынтыгынан көрө аласыз.
Номур:
(узундугу: 6 сан)

СҮЙҮКТҮҮ САН БОЮНЧА ИЗДӨӨ

Бул ыкманы колдонуп, Сиз өзүңүзгө жаккан санды камтыган номур тапсаңыз болот.
Сан:
(узундугу: 3-4 сан)

БАШКЫ ҮЧ САН БОЮНЧА

Бул ыкманын жардамы менен Сиз номурларды башкы үч саны боюнча издесеңиз болот. Номурду табуу үчүн үч санды териңиз, андан соң, система, көрсөтүлгөн санды баш жагында камтыган бош номурлар тизмесин сунуш кылат.
Сан:
(узундугу: 3 сан)

АКЫРКЫ ҮЧ САН БОЮНЧА

Бул ыкманын жардамы менен Сиз номурларды акыркы үч саны боюнча издесеңиз болот. Номурду табуу үчүн үч санды териңиз, андан соң, система, көрсөтүлгөн санды аягында камтыган бош номурлар тизмесин сунуш кылат.
Сан:
(узундугу: 3 сан)